POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OSKAR” Łukasz Gacek z siedzibą w Lubsku ul. Przemysłowa 54, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 68 372 03 52, 501 174 900

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY:

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, gdy:

 • Kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztą lub w inny sposób;
 • Prosisz o ofertę, pomoc, pliki do pobrania lub informacje;
 • Zakupujesz nasz produkt lub zlecasz nam usługę;

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie
w momencie ich podania i mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (np. adres firmy, nr NIP)

 

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TE INFORMACJE:

Ogólnie, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy wykorzystujemy tylko w celach opisanych
w niniejszej Polityce Prywatności lub podobnych oraz w celach określonych w chwili zbierania tych danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności do:

 • Dostarczania produktów, usług, które zakupisz, do spełnienia warunków umów zawartych z Tobą oraz do zarządzania naszymi relacjami biznesowymi;
 • Wysyłania ważnych powiadomień dotyczących naszych warunków świadczenia usług i polityk;
 • Prowadzenia, oceniania i usprawniania naszej działalności (w tym opracowywania nowych produktów i usług; doskonalenia i ulepszania naszych usług; analizowania naszych produktów);
 • Prowadzenia księgowości, audytów, rozliczeń rachunkowych i pobierania należności oraz innych wewnętrznych funkcji biznesowych;
 • Prowadzenia analizy i przetwarzania danych (w tym badań rynku i klientów, badań satysfakcji klienta, analizy trendów, analizy finansowej);
 • Ochrony przed oszustwem i innymi bezprawnymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, ustanawiania, wykonywania i chronienia praw, oraz do prowadzenia działalności zgodnej z naszymi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Prowadzenia i zarządzania naszymi stronami internetowymi.

Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób zbiorczy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych klientów, w celu oceny i udoskonalenia naszej oferty.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Zbieramy dane osobowe tylko gdy:

 • mamy na to Twoją zgodę;
 • dane te są nam potrzebne do świadczenia usługi lub wykonania umowy lub porozumienia zawartego z Tobą; lub
 • gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

W niektórych przypadkach możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby.

 

5. DANE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY:

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w celach określonych podczas zbierania danych osobowych. Usługodawcy i partnerzy obejmują podmioty świadczące usługi zwalczania nadużyć finansowych, sprzedawców lub dystrybutorów, agencje windykacyjne, kurierów, firmy telekomunikacyjne, producentów kontraktowych i dostawców produktów;
 • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, organom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli uważamy, że ujawnienie to jest konieczne (i) w związku z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, (i) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (i) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innych osób;
 • w związku z planowanym zakupem, fuzją, reorganizacją, nabyciem, rozwiązaniem lub likwidacją jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy stronę trzecią, że musi ona wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności; oraz
 • każdej innej osobie za Twoją zgodą na ujawnienie.

 

6. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE :

Ochronę danych osobowych i prywatność traktujemy bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Jako że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet i przesyłanie takie odbywa się na własne ryzyko.

 

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dane osobowe, które zbieramy przechowujemy wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową (np. w celu wykonania usługi lub dostarczenia produktu lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

 

8. TWOJE PRAWA I MOŻLIWOŚCI WYBORU:

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, możesz:

 • mieć prawo dostępu do pewnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do otrzymania ich kopii;
 • aktualizować lub korygować nieścisłości w tych informacjach;
 • sprzeciwić się wobec wykorzystaniu Twoich danych osobowych;
 • zablokować lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych;
 • sprzeciwić się wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wnieść o przeniesienie swoich danych osobowych.

Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz
w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed tym wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda.

Linki do innych stron internetowych:

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony.

Przekazywanie międzynarodowe: Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jeśli powstanie taka potrzeba, możemy zaktualizować tę Politykę Prywatności w związku ze zmianami zachodzącymi w prawie, technice lub działalności. Po zaktualizowaniu powiadomienia o prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu powiadomienia Cię o tym fakcie zgodnie z wagą wprowadzonych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

PPHU „OSKAR” Łukasz Gacek (administrator danych)

ul. Przemysłowa 54

68-300 Lubsko

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon stacjonarny: 68 372 03 52,

Tel. kontaktowy: 501 174 900